krfs.net
当前位置:首页 >> 形容路难走的成语 >>

形容路难走的成语

形容路不好走的:千沟万壑、羊肠小道、阡陌纵横、漫步当车、寸步难行、跋山涉水、羊肠九曲、崎岖不平、翻山越岭、坎坷不平、崎岖难行、坑坑洼洼、磕磕绊绊、山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村形容人生道路坎坷的:劈荆斩棘、饱经风霜、艰难险阻、命途多舛、时运不济、百折不挠、千辛万苦、历尽千辛、饱经风霜、饱经沧桑、颠沛流离、历经坎坷、历尽苦难、千难万险、含辛茹苦、艰苦卓绝、栉风沐雨、悲欢离合、荣辱浮沉、大起大落、千里迢迢、凤凰般涅、

山遥路远、重峦叠嶂、悬崖峭壁、崇山峻岭、山高水险.一、山遥路远 白话释义:形容路途遥远.出处:《存孝打虎》楔子:“避不的山遥路远.” 朝代:元 作者:陈以仁 二、重峦叠嶂 白话释义:重重叠叠的山峰.出处:《题黄居秋山图》

千沟万壑【qiān gōu wàn hè 】 羊肠小道【yáng cháng xiǎo dào】 阡陌纵横【qiān mò zòng héng 】 漫步当车【màn bù dāng chē】 寸步难行【cùn bù nán háng 】 跋山涉水【bá shān shè shuǐ】 千沟万壑【qiān gōu wàn hè 】:形容沟壑极多.比

前程似锦 目标远大 前路漫漫 前路茫茫 道路崎岖 道路艰辛 道路凶险 布满荆棘

长途跋涉cháng tú bá shè [释义] 跋涉:翻山越岭、趟水过河.指远距离的翻山渡水.形容路途遥远,行路辛苦.[语出] 清钱采《说岳全传》第66回:“妾身身犯国法,理所当然,怎敢劳贤姐长途跋涉?决难从命.” [近义] 跋山涉水

千沟万壑、羊肠小道、阡陌纵横、漫步当车、寸步难行

举步维艰

披荆斩棘、 饱经风霜、 艰难险阻、 命途多舛、 时运不济、 百折不挠、 千辛万苦、 历尽千辛、 饱经风霜、 饱经沧桑、 颠沛流离、 历经坎坷、 历尽苦难、 千难万险、 含辛茹苦、 艰苦卓绝、 栉风沐雨、 悲欢离合、 荣辱浮沉、 大起大落、 千里迢迢、 凤凰般涅……

1. 坎坷不平:坎坷:道路坑坑洼洼.道路坑坑洼洼不平坦2. 崎岖不平:形容道路高低不平.3. 千沟万壑:形容沟壑极多,比喻道路坎坷不平.

步履蹒跚 - 举步维艰 - 雍容雅步 - 姗姗来迟 - 步履维艰 - 寸步难行 步履蹒跚 - 举步维艰 - 雍容雅步 - 姗姗来迟 - 步履维艰 - 寸步难行

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.krfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com