krfs.net
当前位置:首页 >> 米字旁占的多音字 >>

米字旁占的多音字

粹【拼音】:[cuì] [suì] 如果满意,请采纳,并在评价时选择“能解决问题”、“原创”,并以五星作评价.如果还不满意,欢迎追问.

粘拼 音 nián zhān 部 首 米 笔 画 11 五 行 金 五 笔 OHKG[ nián ]1.同“黏”.2.姓.[ zhān ]1.黏的东西互相附着连结在一起:糖~牙.2.用胶水或糨糊把一种东西胶合在另一种东西上:~贴.~连.~接.满意的请采纳哦!

米字旁的字和颤组词没有.经查:颤 [chàn],<动>(颤动; 发抖) .颤 [zhàn],<动>(发抖) 查找部首“米”,共找到 133 个字,他们是:米 mǐ 籴 dí fán shēn 类 lèi nǚ 籼 xiān 籽 zǐ shēn cun hé ní qin zhi zhng

米字旁大全 米 mǐ, 籴 dí, fán, shēn,类 lèi, nǚ,籼 xiān, 籽 zǐ, shēn, cun, hé, ní, qin, zhi, zhng, zhé,粑 bā, 粉 fěn, jù, bǐ, kāng, bǎn, bì, shā, cuì, hu, mi,

首先,根据我国最新版的新华字典,读音为XIN的汉字为:xīn: 忄3心466辛7芯77忻788欣8昕89莘101011欣1112锌12歆13新1315锌151616薪16馨20鑫2427 xín: 8镡1717镡20 xǐn: 6 xìn: 56囟67芯7信9101111衅11121419衅20衅 其中米字旁汉字没有

菜籽“zi”,眯“mi”眼,籴“di”米,籼“xian”稻,粉“fen”刷,粗糙

占的多音字:zhān 、zhàn 占拼音:zhān 、zhàn 释义:占zhān(ㄓㄢ)1、迷信的人用铜钱或牙牌等判断吉凶:占卜.占卦.2、姓.占zhàn(ㄓㄢ)1、据有,用强力取得:占据.霸占.强占.2、处于某种地位或情势:占理.占优势.3、口说,口授.4、估计上报:令民得以律占租.扩展资料 汉字笔画:相关组词:1、侵占[qīn zhàn] 非法占有公家的或别人的财产.2、占有[zhàn yǒu] 占据.3、抢占[qiǎng zhàn] 抢先占领.4、占据[zhàn jù] 用强力取得或保持(地域、场所等).5、霸占[bà zhàn] 倚仗权势占为己有;强行占据.

,拼音:shā chǎo .1、shā .蔗糖.2、chǎo .干粮,炒米

查找部首“米”,找到 133 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音 笔划 米 mǐ, 6 籴 dí, 8 fán, 8 shēn, 8 类 lèi, 9 nǚ, 9 籼 xiān, 9 籽 zǐ, 9 shēn, 9 cun, 9 hé, 9 ní, 9 qin, 9 zhi, 9 zhng, 9 zhé,

笔划 汉字 拼音 6 米 mǐ, 8 籴 dí, 8 fán, 8 shēn, 9 类 lèi, 9 nǚ, 9 籼 xiān, 9 籽 zǐ, 9 shēn, 9 cun, 9 hé, 9 ní, 9 qin, 9 zhi, 9 zhng, 9 zhé, 10 粑 bā, 10 粉 fěn, 10 jù, 10 bǐ, 10 kāng, 10 bǎn, 10 bì, 10 shā, 10 cuì, 10 hu, 10 mi, 10 róu, 10 tà, 10 wù,

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.krfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com