krfs.net
当前位置:首页 >> 歹的拼音和组词语 >>

歹的拼音和组词语

歹组词 :歹徒、好歹、歹毒、歹意、歹心、歹人、赖歹、低歹、口歹、歹话、放歹、心歹、好共歹、知好歹、恶歹子、忙古歹、莽古歹、好说歹说、不知好歹、为非作歹、嫌好道歹、杭好杭歹、说好说歹、说好嫌歹、说好嫌歹、做好做歹、作好作歹、好歹不分

拼 音 dǎi 部 首 歹 笔 画 4 五 行 水 五 笔 GQI 生词本 基本释义 详细释义 不好、坏、恶:~人.~意.~毒(阴险狠毒).相关组词 歹徒 好歹 歹毒 歹心 歹意 歹人 低歹 赖歹 歹话 口歹放歹 心歹 好共歹 恶歹子 更多

拼组词 : 拼命、 打拼、 拼写、 拼死、 比拼、 拼力、 拼合、 拼抢 音组词 : 音量、 声音、 音乐、 音响、 读音、 浊音、 噪音、 音韵、 和组词 : 和面、 暖和、 和气、 平和、 和好、 总和、 和声、 附和

单词 部首 歹(4) 笔划 11 拼音 tì, 解一 tì滞留:“进乏梯媒退又难,强随豪贵长安.”纠缠:“要索新词,人含笑立尊前.”困于;沉溺于:“犹自于酒色而不思讨贼.”笔画数:15;部首:歹;笔顺编号:135412213545252解二 tì【形】困扰;纠缠〖perplex〗外人不知呵,都只说,君王是我这庸姿劣貌.洪《长生殿絮阁》滞留〖stay〗长随豪贵长安.罗隐《西京崇德里居》沉溺于〖indulge〗.如:云,云尤雨(喻男女之间的缠绵欢爱) 英文 T ìBe detained.Entwine.Addict to;Indulge in.

的 [dí] 真实,实在:~确.~当(dàng ).~情.~真.~证. [dì] 箭靶的中心:中(zhòng )~.有~放矢.众矢之~.目~(要达到的目标、境地). [de] 1. 用在词或词组后表明形容词性:美丽~.2. 代替所指的人或物:唱歌~.3. 表示所属的关系

郎爹嫂辆歹罕纱妻趟托狱婚辈挨的拼音:[láng diē sǎo liàng dǎi hǎn shā qī tàng tuō yù hūn bèi āi ]组词:儿郎,郎君,新郎老爹,爹妈,爹地,爹爹嫂子,大嫂,姑嫂车辆,几辆,一辆好歹,歹运,歹毒罕见,罕有,稀罕婚纱,纱布,棉纱妻子,妻儿,夫妻一趟,几趟,几百趟托付,托运,托管狱中,监狱,牢狱婚纱,婚姻,婚礼辈分,辈出,一辈子挨打,挨骂,挨批

您查询的是:歹单查询结果:共包含 2 个汉字,总笔画数 12 画.去除重复汉字后:共包含 2 个汉字,总笔画数 12 画.以下为单个汉字笔画数:4 画dǎi歹8 画dān单

没有歹字开头的成语,含歹字的成语有好歹不分、说好嫌歹、不知好歹、为非作歹和好说歹说等:一、好歹不分1、拼音:hǎo dǎi bù fēn 2、释义:指不分是非,不识好坏.3、出处:梁佚名《新编五代史平话周史》:且好歹不分,众何所劝

左面一个歹右面一个台是殆.组词:危殆,车殆马烦,殆无孑遗,知足不殆殆拼音:dài部首:歹 笔画数:9 结构:左右结构 造字法:形声;从歹、台声 笔顺读写:横撇折捺折捺竖折横 释义:(1)(形)危险:危~.(2)(副)大概、几乎、差不多:~不可得.

啊 ā 叹词,表示赞叹或惊异:啊,这花真美呀!啊哈.啊呀. 啊 á 叹词,表示疑问或反问:啊,你说什么? 啊 ǎ 叹词,表示疑惑:啊,这是怎么回事? 啊 à 叹词,表示应诺(音较短):啊,好吧! 叹词,表示醒悟(音较长):啊,我这才明白过来! 表示赞叹(音较长):啊,亲爱的祖国! 啊 助词,在句末,表示惊叹的语气(常因前面字音不同而发生变音,可用不同的字来表示):你好啊(哇)!真新鲜啊(哪)!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.krfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com